Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 03/12/2013NUMARASI : 2009/167-2013/274Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/12/2013 gün ve 2009/167 – 2013/274 sayılı kararı onayan Daire’nin 03/06/2014 gün ve 2014/3770 – 2014/10432 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili; davalı tarafın “W.-A.” markasını KHK’nın 14. maddesi anlamında kullanmadığını, markayı tescilden günümüze 5 yıl…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15/07/2013 tarih ve 2010/280-2013/181 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonradava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 17/05/2012NUMARASI : 2011/72-2012/120Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17.05.2012 tarih ve 2011/172-2012/120 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalı şirketin “R” ibaresini 01.09.1998 tarihinde marka olarak tescil ettirdiğini, oysa bu ibarenin ilacın etken maddesinin adı olması nedeniyle marka olarak tescil edilmeyeceğini ve 556…

Daha Fazla Oku

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ: … 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 02.12.2010 tarih ve 2008/144-2010/214 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 30.04.2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin kurulduğu andan itibaren ……

Daha Fazla Oku

No: 205 – Mahreç İşareti İZMİR ŞAMBALİSİ Tescil Ettiren İZMİR TİCARET ODASI Bu coğrafi işaret, 21.06.2016 tarih ve 29749 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir. 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 12 nci maddesi gereğince 18.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere tescil edilmiştir. Değişiklik İlanı: 03.05.2021 tarih ve 100 sayılı Bülten Tescil No 205 Tescil Tarihi : 18.01.2011 Başvuru No : C2011/007 Başvuru Tarihi : 21.06.2016 Coğrafi İşaretin Adı : İzmir Şambalisi Ürün / Ürün Grubu : Tatlı / Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç işareti Tescil Ettiren : İzmir Ticaret Odası Tescil…

Daha Fazla Oku

No: 1006 – Mahreç İşareti İZMİR TULUM PEYNİRİ Tescil Ettiren İZMİR TİCARET ODASI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 15.06.2010 tarihinden itibaren korunmak üzere 24.01.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil No 1006 Tescil Tarihi : 24.01.2022 Başvuru No : C2010/030 Başvuru Tarihi : 15.06.2010 Coğrafi İşaretin Adı : İzmir Tulum Peyniri Ürünün Adı : Peynir Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç işareti Tescil Ettiren : İzmir Ticaret Odası Tescil Ettirenin Adresi : Atatürk Caddesi No:126 Pasaport Alsancak İZMİR Coğrafi Sınırı : Aydın, Balıkesir, İzmir ve Manisa illeri Kullanım Biçimi : İzmir Tulum Peyniri ibaresi, aşağıda verilen logo ve mahreç…

Daha Fazla Oku